Podwykonawca trzonem wielkich przedsiębiorstw

Podwykonawcy

Praca podwykonawcy polega na pomocy wielkim przedsiębiorstwom, aby uzyskać zamierzony cel strategiczny. Dzięki pomocy podwykonawców, kompetencje i możliwości głównego przedsiębiorstwa rosną, dzięki czemu możliwe jest lepsze korzystanie potencjału firmy. Cele, którymi kieruje się przedsiębiorca wykorzystując mechanizm podwykonawcy:

 • mniejsze koszty administracyjne;
 • szybsza i tańsza możliwość skorzystania z nowości technologicznych;
 • korzystanie z umiejętności i wiedzy innych firm;
 • dzięki podziałowi zadań, firma macierzysta może skupić się na ważniejszych działaniach;
 • oszczędności wynikające z tego, że firma nie musi podsiadać konkretnych technologicznych możliwości, które ma np.: podwykonawca.
 • ryzyko jest podzielone pomiędzy przedsiębiorcą a podwykonawcą.

Wiele mówi się o podwykonawcach. Przyczyn takiego rozwiązania jest jednak więcej. Głównym czynnikiem są oczywiście koszty. Każdy chciałby minimalizować koszty a maksymalizować zyski. Model PRZEDSIĘBIORCA – PODWYKONAWCA daje tę możliwość. Kolejnym rozwiązaniem jest przeniesienie siły roboczej własnie do podwykonawców, znów w celu oszczędności budżetu. Kolejna przyczyna jest brak posiadania danej możliwości technologicznej, która dysponuje podwykonawca. Nie trzeba zatem inwestować w szkolenia pracownicze i innowacyjny sprzęt. Wystarczy znaleźć firmę, która już to ma i połączyć się z nią łańcuchem wspólnych korzyści.

Najważniejszym warunkiem, który musi zostać spełniony przy wyborze podwykonawców jest akceptacja planów właściciela i kierownika przedsiębiorstwa. Zakłada się ze poprawi ono skuteczność prosperowania przedsiębiorstwa w zakresach działalności takich jak : ekonomia, strategi, rynek, organizacja, motywacja itp. Dlatego powstaje analiza, która ma na celu wyznaczenie:

 • określenie celów organizacji przedsięwzięcia;
 • analiza zysków i strat;
 • stworzenie spisu i terminów prac;
 • wybór firm podwykonawczych;
 • negocjacje stron;
 • aktualizacja informacji w firmie;
 • przyjecie terminu rozpoczęcia współpracy
 • kontrola efektów współpracy.

Zalety  modelu:

 • oszczędności;
 • zmniejszenie odpowiedzialności za ewentualne niepowodzenia;
 • wykorzystywanie wiedzy specjalistów z innych dziedzin, niedostępnych w firmie macierzystej;

Wady modelu:

 • złe doświadczenia, planowanie i organizacja pracy podwykonawców;
 • utrata kontroli nad podwykonawcami i wykonywanymi przez nich obowiązkami;
 •  wybór niewłaściwej firmy podwykonawczej.

 


Z Podwykonawcami mamy odczynienia na co dzień. Faktem jest, że wielkie koncerny zastosowały tan model już dawno w swoich firmach, a czy działa on poprawnie, zależy przede wszystkim od zbilansowanego kontrolowania i zarządzania zarówno działaniami przedsiębiorstwa jak i podwykonawcy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *