Geotechnika w budowie domów!

Geotechnika jest sposobem na zbadanie tego, czy nasz grunt jest w stanie umożliwiającym podjecie na nim czynności prowadzących  w konsekwencji do wybudowania nowego budynku czy to mieszkalnego czy też gospodarczego. Zebrane dane na temat jakości gruntu pozwalają na prawidłowe i bezpieczne wykonanie fundamentów pod następne elementy konstrukcji.

Wyróżniamy trzy potencjalnie niebezpieczne grunty, w których pomoc geotechnika będzie nieoceniona:

  1. grunty podmokłe, położone w niedalekiej odległości od rzek  stawów lub starorzecze.
  2. grunty sąsiadujące z cegielniami
  3. zbocza

Ad. 1

Woda gruntowa, występująca na terenach podmokłych może w znacznym stopniu utrudnić proces budowy. Często na pozór ładne działki, pod warstwą zieleni kryją prawdziwe „skarby”. Są to często namuliska czy torfowiska które wręcz ( w niektórych przypadkach!) całkowicie uniemożliwiając proces budowy.

Ad. 2

Często tereny byłych cegielni zasypywane są gruzem oraz śmieciami. Budynek postawiony na takim podłożu może osiadać, ponieważ nieutwardzony grunt, ulegając zagęszczeniu pociągnie budynek w dół.

Ad. 3

Zbocza są chyba jednym z najtrudniejszych przypadków, bowiem zbocza mogą się osuwać. Geotechnik ocenia wygląd skarpy konsultując swoje wnioski lub wątpliwości z mapami geodezyjnymi oraz geologiem. Należy jednoznacznie ocenić, czy grunt jest na tyle stateczny, aby przeprowadzić proces budowy.

Doświadczeni geotechnicy często spotykają się z zarzutami, że badania gruntu są nie potrzebne. Przecież skoro w okolicy, stoi mnóstwo budynków, to i działka pomiędzy jednym a drugim będzie zdatna do użycia. I tu można się grubo pomylić. Często przy zaniechaniu badań, ludzie uskarżają się na występowanie np.: wody w piwnicy. Doświadczony fachowiec powinien to przewidzieć.

W przypadku, kiedy dom stawia się bez piwnic, na płycie fundamentowej, geotechnik określi czy podłoże jest jednolicie zagęszczone. W przypadku występowania różnic w gęstości podłoża, wystąpić mogą pęknięcia, osunięcia lub w najgorszym przypadku zawalenie się części budynku. W przypadku płyty, nie możemy również pominąć kwestii izolacji budynku od podłoża. Zaniechanie też i tego elementu może przynieść katastrofalne skutki.

Jak podkreślają fachowcy, geotechnika powinna być nieodłącznym elementem każdej budowy. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy oszczędzając porad fachowca nie postawimy całego naszego domu na szali? Wydając kilka tysięcy więcej, warto mieć pewność że nie zmarnuje się dorobek (często!)  całego naszego życia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *