Budownictwo inżynieryjne – wczoraj i dziś!

Czym jest w zasadzie budownictwo inżynieryjne?

Budownictwo inżynieryjne inaczej inżynieria lądowa jest sektorem gospodarki, któremu na najbliższy czas wróży się prognozy szybkiego i dynamicznego rozwoju. Najprościej rzecz ujmując, dziedzina ta kształtuje przestrzeń bytowania człowieka, czyli wszystkie elementy architektury, które otaczają nas na każdym kroku. Inżynieria lądowa zakłada działania takiej jak:

Projektowanie → Wznoszenie →Utrzymanie zbudowanych obiektów

Z inżynierią lądową, mamy odczynienia niemal na każdym kroku. Poczynając od sektora publicznego, kończąc na sektorze prywatnym, mamy styczność z budynkami, mostami, drogami, kanałami, zaporami i całym mnóstwem innych budowli wzniesionych ręką człowieka.

Początków tego, co dziś nazywamy inżynierią budownictwa, możemy doszukiwać się już pomiędzy 4000 a 2000 wiekiem p.n.e., kiedy to ludzie porzucili koczowniczy tryb życia na rzecz budowania schronień zapewniających przeżycie. Z wieku na wiek, wiedza przekazywana i udoskonalana doprowadziła nas do powstania tego, co dziś nazywamy naszym domem. Nie możemy zapominać, że wiedza ta wzięła się od pradawnych przodków, którzy od prymitywnych konstrukcji, przechodzili co raz dalej i dalej.

Budownictwo inżynieryjne jest pojęciem bardzo starym - Piramidy

Piramidy w Gizie

Dziedziny ściśle powiązane

Warto zdać sobie sprawę, że zagadnienie, szczególnie z zakresu budownictwa są ze sobą ściśle powiązane. Nie inaczej jest w przypadku i tej dziedziny. Inżynierowie budownictwa pracują razem na wszystkich możliwych płaszczyznach powstawania konstrukcji. Geodezja, geotechnika, mechanika oraz wiele innych dziedzin łączy się w jedną całość, a każda z nich jest jednakowo ważna. Sukces końcowy, możliwy jest tylko wtedy, kiedy poszczególni inżynierowie rzetelnie ze sobą współpracują. Najprostszym podziałem inżynierów jest zatem projektowanie – wykonawstwo, ale obserwując tendencje dzisiejszego świata, można odnieść wrażanie, że granice te powoli zaczynają zanikać.

A dziś…*

Budownictwo inżynieryjne daje wiele możliwości oraz sposobów na wybudowanie trwałej i porządnej konstrukcji bez obaw o niekorzystne warunki atmosferyczne czy upływ czasu. jednym z licznych przykładów innowacyjnego produktu, są niewątpliwie mikropale, mikropale kotwiące oraz gwoździe gruntowe firmy TITAN POSLKA.

MIKROPALE: są szczególnie przydatne tam, gdzie posaduje się nowe obiekty, wzmacnia fundamenty istniejących obiektów lub zabezpiecza się je przed wyporem.

Mikropale

MIKROPALE KOTWIĄCE: mogą służyć jako zabezpieczenie ścian wykopów, kotwienie ścian oporowych czy zabezpieczaniu osuwisk. Mogą być stosowane tymczasowo lub trwale.

Mikropale

GWOŹDZIE GRUNTOWE: pomagają ustabilizować osuwiska, zabezpieczają ściany, wykopy oraz nasypy lub też wgłębnie formują geokompozyt.

Mikropale

Rozwiązania te wydają się być bardzo ciekawe. Producenci zapewniają, że są blisko 3 razy bardziej efektywne w działaniu niż techniki tradycyjne. Przekonują również do ich użycia niskie koszty mobilizacji oraz brak stosowanie podwójnej ochrony antykorozyjnej. Metoda wydaje się być godna polecenia każdemu inżynierowi jutra!

Dowiedz się więcej na stronie:  Budownictwo inżynieryjne

*źródło obrazków:http://www.titan.com.pl/uploaded/files/1510191538139786870.zip/book.html#p=9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *