Prace na wysokościach – kursy i szkolenia

praca na wysokości

Praca to bardzo ważna część życia każdego człowieka. Wybór odpowiedniego stanowiska uzależniony jest przede wszystkim od preferencji, możliwość, umiejętności, zainteresowań oraz warunków finansowych. Jedną z ostatnio popularną profesją jest praca na wysokościach. Czym ona się charakteryzuje? Jak zostać pracownikiem tej branży? Jakie zakres usług obejmują obowiązki osoby pracującej na wysokościach?

Czym jest praca na wysokości?

Praca wysokościowa charakteryzuje się wykonywaniem działań na otwartych terenach, w pewnej odległości od ziemi. Do zadań pracowników nalezą:
– praca na rusztowaniach,
– zadania wykonywane na różnego rodzaju konstrukcjach budowlanych,
– wykonywanie pracy na stopach, dachach czy drabinach, itp.
Tego rodzaju praca bywa niebezpieczna i mogą wynikać z niej różnego rodzaju zagrożenia. Aby odpowiednio przygotować się do wykonywania tego rodzaju profesji należy przejść przez odpowiednie kursy i szkolenia, jak również uzyskać wszelkie pozwolenia i dokumentację medyczną.

Jednym z przydatnych szkoleń jest kurs montażysty rusztowań. Na czym on polega? Jakie uprawnienia można uzyskać po ukończeniu tego rodzaju kursu? Szkolenie umożliwia pozyskanie kwalifikacji i kompetencji do wykonywania działań w zakresie montażu rusztowań. Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu, kursanci otrzymują książeczkę operatora maszyn roboczych, świadectwo i certyfikat ukończenia szkolenia.

Uczestnikiem kursu może być:
– osoba, która ukończyła 18 lat,
– posiadanie wykształcenia podstawowego,
– posiada aktualne orzeczenie lekarskie, zezwalające na pracę na wysokościach,

Kurs montażysty rusztowań kończy się egzaminem państwowym, podzielonym na dwie części – teoretyczną i praktyczną.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *